2015-02-27 13:48Nyheter

Skrivarstipendier för naturvetare

null

Hasselbladstiftelsen erbjuder nu två skrivarstipendier för naturvetare. Nyhet för 2015 är skrivarstipendiet till Villa Martinson i Jonsered under maj månad. Sedan ett par år finns även möjlighet att söka skrivarstipendiet till Grez-sur-Loing i Frankrike.

Ändamålet med stipendierna är att erbjuda möjlighet till lugn och ro för att kunna koncentrera sig på en skriftlig uppgift.

Behörighet
Stipendiet kan sökas av naturvetare, verksamma som lärare/forskare i naturvetenskap anställda vid universitet eller högskolor i Sverige.

Ansökan
Ansökan skall innehålla personuppgifter, befattning, kort cv samt en beskrivning (motivering) av avsikt med vistelsen, samt om något av stipendierna har högre prioritet för dig. Ansökningsblankett finns ej.

Grez-sur-Loing & Jonsered

Vistelsen på Hôtel Chevillon i byn Grez-sur-Loing i Frankrike sker under november och december 2015 och vistelsen i natursköna Jonsered utanför Göteborg sker under maj månad, 2015.

Ansökan skall vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast 10 mars 2015 i ett samlat dokument (en pdf-fil).

Sänd ansökan till:

stipendium@hasselbladfoundation.org
Mer information:
www.hasselbladfoundation.org
info@hasselbladfoundation.org
031-7782154


Om Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.

Kontaktperson

Jenny Blixt
Kommunikatör
Jenny Blixt