2020-02-25 07:51Pressmeddelanden

Årets fotostipendier från Hasselbladstiftelsen

Rosalie Sjöman, I ateljén, 1860-tal © Nordiska museetRosalie Sjöman, I ateljén, 1860-tal © Nordiska museet

Stipendiater 2020

Årets fotoboksstipendier från Hasselbladstiftelsen tilldelas Eva Dahlman, Martin Magntorn och Salad Hilowle. Årets naturfotostipendium tilldelas Emanuel Cederqvist. 


Stipendiet på 100 000 kr tilldelas Eva Dahlman i samarbete med Björn Axel Johansson för boken Kvinnor bakom kameran 1845-1945 (arbetstitel)

Kvinnors roll i den tidiga fotografin har länge varit förbisedd trots att många kvinnor var verksamma som fotografer och en viktig del av fältet sedan 1860-talet. Denna fotohistoriska bok blir den första som täcker kvinnliga fotografers insatser inom bland annat porträtt-, reportage-, mode-, bygde-, och amatörfotografi i Sverige mellan 1845-1945. Den är baserad på omfattande forskning och kommer att bestå av biografiska artiklar samt tidigare opublicerat bildmaterial. Boken kommer utgöra en oerhört viktig del i svensk fotohistorieskrivning. Planerad utgivning 2021.

Stipendiet på 50 000 kr tilldelas Martin Magntorn för boken Daddy Cool

Martin Magntorns rörande och personliga skildring av sin bortgångne far är del av en populär samtida genre där subjektiva betraktelser av familjen är i fokus. Detta projekt tar en oväntad vändning och presenterar en privat gestaltning på ett allmängiltigt sätt. Det handlar lika mycket om bilden av en förälder som om fotografens pappa. Hans egna porträtt av fadern blandas med bilder ur familjealbum och bildflödet punkteras av sakliga stilleben av pappans tillhörigheter; hans skor, slipsar och rakhyvlar. Berättelsen är inte kronologisk utan associativ, vilket speglar karaktären av minnen av en tid som flytt. Planerad utgivning 2020.

Stipendiet på 30 000 kr tilldelas Salad Hilowle för boken Halima om de sina 

Salad Hilowle beskriver boken Halima om de sina som ”en poetisk fiktionsdokumentär som genom bild och text berättar om vanliga människor.” Det här är en familjs historia från Somalia till Sverige berättad genom fotografi, arkivmaterial och privata bilder. Det är en intim skildring – som påminner om dagboken – av personer och platser vi sällan möter i svenska fotoböcker. Salad Hilowles ambition är också att den mångbottnade berättelsen reflekteras i bokens experimentella formgivning. Planerad utgivning 2022.


Hasselbladstiftelsens stipendium i naturfotografi 2020

Hasselbladstiftelsen har nöjet att meddela att Emanuel Cederqvist har tilldelats 2020 års naturfotostipendium.

The Ash Project Emanuel Cederqvist

The Ash Project är ett samarbete mellan fotograferna Emanuel Cederqvist och Sean Gardiner som i lågmäld och estetisk tilltalande visuell dialog dokumenterar askskottsjukan i Europa.  Sjukdomen finns i dag i hela askens utbredningsområde – från norra Sverige till södra Toscana och orsakas av en invasiv svamp som hotar hela artens existens.

Gardiner och Cederqvist utgår från en platsbestämd, komparativ och arkivarisk metod och projektet visualiserar sjukdomens rörelse: Cederqvist fotograferar träd på Öland i Sverige med tydliga symptom och Gardiner fotograferar träd i Dorset, England, där sjukdomen ännu inte är synlig. Deras fokus på den kritiska tidpunkten för asken, som även har en viktig mytologisk betydelse, speglar dessutom större miljömässiga frågor kring förlust av biodiversitet. Cederqvist och Gardiner för vidare och uppdaterar traditionen från det miljöengagerade fotografiet, med fotografer som t.ex. Robert Adams,  på ett unikt sätt.

Juryn som valt årets naturfotostipendium har bestått av:

Tyrone Martinsson, professor vid Film, foto, litterär gestaltning vid HDK-Valand - Göteborgs universitetCecilia Sandblom, fotograf och konservator, Hasselbladstiftelsen
Louise Wolthers, forskare och curator, Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsens naturfotostipendium har delats ut vartannat år sedan 2008 och ändamålet med stipendiet är att med Victor Hasselblads naturintresse i åtanke, uppmuntra utvecklingen av naturfotografi i Norden och att stödja fotografiska undersökningar av natur, landskap och miljö. Stipendiet består av 100 000 kronor.

 


Om Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.

Kontaktperson

Jenny Blixt
Kommunikatör
Jenny Blixt