2019-02-20 13:17Pressmeddelanden

Fem nordiska konstnärer visas på Hasselblad Center

null

Encounters – Nordic Photography Beyond Borders

Hasselblad Center
23 februari–5 maj, 2019

Välkommen på pressvisning av utställningen fredagen den 22 februari kl 10.00. Konstnärerna och curatorerna är på plats. Anmäl ditt deltagande till: jb@hasselbladfoundation.se.

I utställningen på Hasselblad Center visas verk av fem nordiska samtidskonstnärer;
Miia Autio (f 1986, baserad i Finland),
Nanna Debois Buhl (f 1975, baserad i Danmark),
Bára Kristinsdottir (f 1960, baserad på Island),
Sandra Mujinga (f 1989, baserad i Norge) och
Johannes Samuelsson (f 1982, baserad i Sverige).

Deras metoder och tekniker skiljer sig tydligt åt, men verken delar ett engagemang för att förmedla möten bortom etablerade gränser – geografiska, samhälleliga, personliga och mediala.

Miia Autios verk är pittoreskt, men i minnet hos de rwandiska flyktingar som hon skildrar ryms terror och ångest. Och det finns en brutalitet i tanken på att inte kunna återvända till sitt födelseland. Bára Kristinsdóttirs meditation över nedläggningen av en liten industri på Island är en väldigt annorlunda beskrivning av något som har gått förlorat. Det är historien om ett framtvingat möte mellan det lokala och det globala och konflikten mellan det lokalproducerade och produktion som flyttas utomlands. Johannes Samuelssons fotoessä visar på krocken mellan förväntningar och verklighet; den orättvisa arbetspolitiken kring de thailändska bärplockare som kommer till Sverige. Nanna Debois Buhl fördjupar sig i det postkommunistiska Bukarest med hjälp av herrelösa hundar, och med en mycket fysisk representation i form av cyanotypier, som visar faktiska arkitektoniska delar från gamla byggnader, uppförda under kommunistregimen i Rumänien. Bilder av en förstörd stad som fortfarande håller på att läka. Sandra Mujingas videoinstallation är på sätt och vis ett språkligt verk när det gäller krocken mellan det artificiella och det (till synes) autentiska. Genom en positionering av tre kvinnor som för tankarna till Manet undersöker hon uppfattningar om äkta språk och den sortens generiskt internetspråk som finns i BuzzFeed-listor eller självhjälpsguider på nätet. Vilket kan man lita på?

Projektet är ett samarbete mellan fem nordiska curatorer och institutioner; Jóhanna Gudrún Árnadóttir från Reykjavík Museum of Photography, Reykjavík, Island; Kristine Kern från Fotografisk Center, Köpenhamn, Danmark; Tiina Rauhala från Finnish Museum of Photography, Helsingfors, Finland; Susanne Saether från Henie Onstad, Oslo, Norge samt Sara Walker, Louise Wolthers och Dragana Vujanović Östlind från Hasselbladstiftelsen i Göteborg, Sverige. 


Om Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.

Kontaktperson

Jenny Blixt
Kommunikatör
Jenny Blixt