2015-09-18 09:07Pressmeddelanden

​Kemi med Alfons Åberg – för de yngsta naturvetarna

null

Kemi med Alfons Åberg – för de yngsta naturvetarna

Hasselbladstiftelsen stödjer ett kemiprojekt på Alfons Åbergs Kulturhus som startar under hösten. Ett projekt som ska öka barns intresse och förståelse för kemi. Något som kanske kan verka svårt och obegripligt vid en första anblick ska förklaras med lek och aktivitet tillsammans med barnen. Chalmers forskare och studenter kommer i projektet att träffa förskole- och förstaklasselever på Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg.

Tanken är att i mycket unga år väcka intresset för naturvetenskap och att Alfons Åbergs Kulturhus kan vara ett komplement till skolan. Projektet vill skapa en positiv bild av kemiämnet, ge möjlighet till interaktion och testa-på aktiviteter samt stärka lärarna i deras roll som inspiratörer till eleverna. På längre sikt skulle projektet kunna bidra till att öka antalet ungdomar som söker sig till kemistudier på högre nivå.

Hur litet kan vatten bli?

En av frågorna Per Thorén ställer till barnen är hur många gånger man kan dela innehållet i en bägare fylld med vatten. Kan man dela vatten så mycket att det till slut inte syns?

Per Thorén är projektledare på Chalmers och operativ chef för Molecular Frontiers, ett internationellt nätverk av forskare och pedagoger världen över, med syfte att popularisera naturvetenskap hos allmänheten, särskilt bland unga människor.

”Genom att använda kroppen och barns nyfikenhet ska vi lära barn att använda enkla kemibegrepp”, säger Per, en av initiativtagarna till projektet tillsammans med Alfons Åbergs Kulturhus.

”Att arbeta med naturvetenskap på ett spännande sätt redan när barnen är små är viktigt. Barn har en naturlig upptäckarglädje och ett naturligt intresse för saker som sker i dess omvärld” säger Carina Kloek-Malmsten, vd på Alfons Åbergs Kulturhus som tillsammans med Chalmers vill visa hur avgörande viktigt det är med samverkan mellan barnen i skolan, näringsliv och forskningen.

Barnen får under besöket bland annat testa på hur det är att vara en vattenmolekyl, hur vattenmolekyler rör sig när det är kallt eller varmt. Ett bra sätt att illustrera vad som händer när vatten fryser eller kokar, men även ett led i att ge barnen en känsla för att hela världen är uppbyggd av molekyler. ”Kemi är inte något som bara pågår i ett labb – kemi finns överallt”, säger Per.

Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979. Med Erna och Victor Hasselblads stora intresse för både fotografi och naturvetenskap blev inriktningen på stiftelsen just dessa två områden. Ändamålet för stiftelsen är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylls genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genomutdelande av ett internationellt pris i fotografi till en fotograf samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.

Alfons Åbergs Kulturhus

Alfons Åbergs Kulturhus är en icke vinstdrivande stiftelse som driver ett kreativt kulturhus för barn och deras vuxna. Här kan nyfikna barn leka, busa, klättra och upptäcka i ett hus fullt med finurliga saker. Dagliga programpunkter erbjuds inom t ex barnteater, gestaltning, läsning, matte och NO. På Alfons Åbergs Kulturhus finns höghuset som Alfons bor i, hans vardagsrum, läskiga monstret, helikoptern och förstås Millan, Mållgan, farmor och mycket mer. De vuxna kan slå sig ner i läshörnan, ta en kopp kaffe och en bulle, surfa fritt på vårt Wi-Fi eller låtsas vara Alfons pappa eller farmor. På vägen hem kan man köpa med sig något roligt från butiken. För mer information se alfonskulturhus.com

Per Thorén

Per Thorén är operativ chef för Molecular Frontiers, en icke vinstdrivande organisation med syfte att öka allmänhetens förståelse och intresse för naturvetenskap. Han har planerat och lanserat MoleClues, en webbplats för unga där man kan utforska den molekylära världen genom spel, videofilmer och tävlingar. Thorén doktorerade i fysikalisk kemi på Chalmers och har en bred erfarenhet inom undervisning, från 7-åringar till universitetsstudenter.

Thorén ligger bakom många projekt riktade till allmänheten, inklusive den prisbelönta filmserien Kemikalendern, den rikstäckande tävlingen Kemikampen, den årliga utställningen Material i våra liv, liksom många populära aktiviteter vid Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Han arbetar även som kommunikatör för Chalmers styrkeområde Materialvetenskap, där han organiserar den årliga konferensen Materials for Tomorrow, och är djupt involverad i Chalmers nystartade satsning på sportteknologi.

Kontaktuppgifter

Alfons Åbergs Kulturhus, lisa.odman@alfonskulturhus.com, tel: 0705-10 24 30, www.alfonskulturhus.com

Chalmers tekniska högskola, Per Thorén, thoren@chalmers.se, tel: 031-7723053
www.chalmers.se


Om Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.

Kontaktperson

Jenny Blixt
Kommunikatör
Jenny Blixt