2016-06-17 16:22Pressmeddelanden

​Nya fotoboksstipendier från Hasselbladstiftelsen

null

Fotoboksstipendier 2017

Från och med våren 2017 inför Hasselbladstiftelsen nya fotoboksstipendier.

Målet med stipendierna är att stödja och bidra till att utveckla fotoboksutgivningen i Norden som är en viktig del av den fotografiska praktiken och forskningen. De tre stipendierna är på respektive 20 000 kr, 30 000 kr och 50 000 kr och kan sökas för ännu ej utgivna publikationer.

Vi kommer att prioritera ansökningar från konstnärer, fotografer och curatorer verksamma i Norden; samarbeten med forskare eller forskningsinstitutioner; monografier eller fotohistoriska projekt, samt projekt med innovativt koncept eller design.

Ansökningsblankett och mer information publiceras på Hasselbladstiftelsens hemsida hösten 2016.

Bonusstipendium sommaren 2016 till Johannes Samuelsson

Redan i sommar vill vi uppmärksamma stipendierna och fotobokens betydelse och tilldelar därför fotografen Johannes Samuelsson ett stipendium på 20 000 kr för bokprojektet Skogsbärbranschen. Projektet är ett samarbete mellan Johannes Samuelsson och två kulturgeografer och forskare vid Umeå universitet; Madeleine Eriksson och Aina Tollefsen. Boken handlar om bärindustrin i Norrland – om strukturell organisering, ekonomiska förutsättningar, förändringar i landskapet, migration och lokala och globala relationer. Projektet är tvärvetenskapligt, aktuellt och mycket originellt.

Om Johannes Samuelsson

Johannes Samuelsson är fotograf och konstnär med en Master-examen från Akademin Valand vid Göteborgs Universitet. Han bor och arbetar i Umeå. Johannes deltog i utställningen Ny Nordisk Fotografi på Hasselblad Center 2011 och undervisar på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.

Bild: Lingon i hand, Värmland, september 2015 © Johannes Samuelsson


Om Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.

Kontaktperson

Jenny Blixt
Kommunikatör
Jenny Blixt