2021-03-08 11:47Pressmeddelanden

Nytt inköp till Hasselbladstiftelsens samling

null


Jeff Wall som tilldelades Hasselbladpriset 2002 finns nu representerad i Hasselbladstiftelsens samling med bildsviten Authentication, från 2010. Stiftelsens samling innehåller nu verk av samtliga Hasselbladpristagare. Det första Hasselbladpriset delades ut 1980 till Lennart Nilsson och sedan dess har verk donerats eller köpts in till samlingen.

Om Jeff Wall

Jeff Wall (f 1946) är en kanadensisk fotograf som arbetar med noggrant iscensatta och komponerade bilder. Inspirerad av 1800-talets genremåleri, rekonstruerar Wall minnen, upplevelser och observationer i suggestiva tablåer som får betraktaren att spekulera om vad som kom före och efter.


Om nyförvärvet

Bildsviten med den långa och beskrivande titeln Authentication. Claus Jahnke, costume historian, examining a document relating to an item in his collection, består av fyra bilder. Berättelsen kretsar kring en kostymhistorikers värdering av föremål från tidigt 1930-tal. Detaljerna i bilderna tecknar en större bild av människoöden under mellankrigstiden, men det handlar också om historia – hur den skrivs, dokumenteras och bevaras.

”Det är ett unikt verk i Jeff Walls konstnärskap eftersom bilderna inte är efterhandskonstruktioner. Han skildrar en person i sin autentiska miljö och han beskriver själv sviten som dokumentär. Det är även speciellt att verket består av flera delar, då Jeff Wall främst arbetar med enskilda bilder. Vi är oerhört glada över att inkludera verket i vår samling. Det är ett efterlängtat förvärv.”, säger Dragana Vujanovic Östlind, chefsintendent på Hasselbladstiftelsen.
Om Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.