2018-09-13 07:50Pressmeddelanden

Pakistanska konstnärer nekas inresetillstånd till seminarium

null

Pakistanska konstnärer nekas inresetillstånd till seminarium

På fredag skulle konstnärerna Salman Khan, Sajid Khan och Wajahat Saeed från Pakistan delta i ett seminarium om drönare i Göteborg. Symposiet arrangeras av Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand, Göteborgs universitet och utgår från det gemensamma projektet Drone Vision. Nu visar det sig att alla tre konstnärer nekas visum av svenska ambassaden i Pakistan.

Det tvååriga forskningsprojektet Drone Vision - Surveillance, Warfare, Protest undersöker drönarteknologiernas betydelser för fotografi och mänskliga rättigheter. Tre utställningar öppnade samtidigt i somras i Göteborg, Lahore, Pakistan och Nicosia, Cypern. Till varje plats har konstnärer bjudits in att skapa helt nya verk som relaterar drönarteknologin till platsens specifika geopolitiska kontext.

Seminariet i helgen var tänkt som en plattform för ett faktiskt möte mellan deltagarna från de olika länderna med sina skilda erfarenheter av drönare och övervakning. När alla konstnärer från Pakistan uteblir förlorar seminariet viktiga röster och erfarenheter.

Salman Khan berättar att anledningen till att han inte fått visum är att risken var för stor att han skulle stanna kvar i Sverige.

Mick Wilson, prefekt på Akademin Valand säger:

 “It is a great loss to our cultural life and the advance of knowledge, when voices are excluded from dialogue in this way.That all three artists from one country are refused visas would seem to suggest a systemic exclusion. This is deeply concerning for all of us who care about intellectual and artistic diversity, international exchange and cultural justice.

We note that the Drone Vision project leader, based in Sweden, has been given a visa and made welcome in Pakistan during her research process. It is with great regret that we are unable to offer the same in return to our colleagues in Lahore."

Christina Backman, VD på Hasselbladstiftelsen: 

"Vi har, tillsammans med Akademin Valand, bjudit in konstnärer och curatorer eftersom de har bidragit till det här forskningsprojektet i fotografi och mänskliga rättigheter. Vi har fått stöd av både Statens Konstråd och Göteborgs Stad Interkulturella Projekt för att kunna genomföra detta och det är väldigt tråkigt att det nu inte blir några representanter från konstnärerna som deltagit i utställningen i Pakistan."

Kalle Sanner, Enhetschef Fotografi på Akademin Valand: 

"Det är med stor bestörtning som vi på kollegiet för fotografi mottagit beskedet att man valt att neka inresetillstånd för konstnärerna Salman Khan, Sajid Khanoch Wajahat Saeed. 

Vi på enheten för fotografi verkar för en internationaliserad utbildning och driver frågor som kräver mobilitet över länders gränser oavsett nationalitet och ekonomiska förutsättningar. Det är också viktigt för våra studenter att möta konstnärer och fotografer med andra erfarenheter och uttryck än deras egna. Vilket de nu går miste om."

Utställningarna i projektet har visats på:

NiMAC, Nicosia Municipal Arts Centre i Nicosia, Cypern och Zahoor Ul Akhlaq Gallery, National College of Arts i Lahore, Pakistan och Hasselblad Center i Göteborg. 


Om Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.

Kontaktperson

Jenny Blixt
Kommunikatör
Jenny Blixt