2018-09-28 12:35Pressmeddelanden

Pressvisning med årets Hasselbladpristagare

null

Pressvisning på Hasselblad Center

Välkommen på pressvisning fredag 5 oktober kl 10.00 i Hasselblad Center. Hasselbladpristagaren Oscar Muñoz kommer att närvara och berätta om sitt arbete.

På måndagen den 8 oktober tar Oscar Muñoz emot Hasselbladpriset i Göteborg och på onsdagen den 10 oktober öppnar utställningen Oscar Muñoz Hasselblad Award 2018 i Hasselblad Center. 

Anmäl ditt deltagande på pressvisningen senast 5 oktober till: jb@hasselbladfoundation.se


Om utställningen

Oscar Muñoz arbetar med idéer som rör sig kring förgänglighet, minne och dödlighet. Han bjuder in oss för att se på fotografier och andra bilder som obeständiga, och till en betraktelse över hur vi desperat försöker skildra och rädda kollektiva minnen av en plats eller minnen från föreställda och levda liv - såväl som förlorade liv.

En gemensam nämnare i Oscar Muñoz konstnärskap är hans användande av tekniker baserade på spår, intryck och reproducerbarhet. I arbeten som Narcisos en proceso (1995) La mirada del cíclope (2001–02) och Aliento (1995-2002) blir reflektioner och upplösning i vatten en grund för att studera materialisering och dematerialisering, och det skonlösa tidsförloppet. Det storskaliga golvbaserade verket Ambulatorio (1994), en flygplansvy av en splittrad stad, uttrycker en delad sorg och trauma till följd av en våldsam historia. Som kontrast visar det lilla verket 3-3A (2002), som kräver ett förstoringsglas, en avvisad bildserie tagen av en gatufotograf men aldrig hämtad av de porträtterade, en scen lämnad i glömska.

Muñoz verk är fotografiska, men han är inte en fotograf i traditionell mening. En del av juryns motivering lyder: "Tidens gång, historiens vändningar och upplösningen av bilden utgör kärnan i Oscar Muñoz arbeten som ifrågasätter det fotografiska mediets tillförlitlighet." En kärna i den fotografiska genren som ifrågasätts i utställningen är porträttet – från betraktelser av narcissusmyten till id-fotografier i det senaste verket 4 × 3 (2016–17).

I samband med Hasselbladpriset ger Verlag der Buchhandlung Walther König ut en utställningskatalog.

Curatorer: Dragana Vujanović Östlind, Sara Walker och Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen


Hasselbladpriset

Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi har delats ut sedan 1980 då den svenske fotografen Lennart Nilsson fick priset. Hasselbladpriset består av en miljon kronor, ett diplom och en guldmedalj. Prisutdelningen av 2018 års pris äger rum i Göteborg på måndag den 8 oktober. 


Biografi

Oscar Muñoz bor och arbetar i Cali, Colombia. Han har haft en mängd utställningar i hela Latinamerika sedan 1970-talet. En retrospektiv utställning av hans arbete visades på Jeu de Paume i Paris 2014. Hans första separatutställning i Sverige visades på Bildmuseet i Umeå 2009.


Motivering till Hasselbladpriset

»Tidens gång, historiens vändningar och upplösningen av bilden utgör kärnan i Oscar Muñoz arbeten som ifrågasätter det fotografiska mediets tillförlitlighet. Hans skulpturala installationer förenar fotografins och den rörliga bildens ljuskänsliga egenskaper med element som vatten, kol, teckningar och projektioner. Med stor skarpsynthet skapar han experimentella arbeten som belyser bildens förgänglighet och dess förändring i tid och rum. Oscar Muñoz verk präglas av ett eteriskt uttryck och erbjuder en metafor för människans varande.«

Juryn som nominerat årets pristagare till Hasselbladstiftelsens styrelse har bestått av:

Mark Sealy
Curator och chef för Autograph ABP, London

Marta Gili
Chef, Jeu de Paume, Paris

Paul Roth
Chef, Ryerson Image Centre, Toronto

Bisi Silva
Grundare och konstnärlig ledare, Centre for Contemporary Art, Lagos

Hripsimé Visser
Curator för fotografi, Stedelijk Museum, Amsterdam


Om Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.

Kontaktperson

Jenny Blixt
Kommunikatör
Jenny Blixt