2021-10-29 07:30Pressmeddelanden

Satsning på Universeum för de små - Miniverseum

null

Största satsningen för Hasselblad Science

Hasselbladstiftelsen har donerat 15 miljonor kronor till Universeums nya upplevelsevärld Miniverseum. Satsningen är den största som Hasselbladstiftelsen gjort inom naturvetenskap och ett led i att satsa på större projekt av långsiktig strategisk betydelse i Västsverige. 

 

Christina Backman, VD på Hasselbladstiftelsen:

"Att vi gör en så här stor satsning hör inte till vanligheten och vi är oerhört glada över det fina resultatet och hoppas verkligen att barnen kommer att gilla det lika mycket som vi. Grundarna för Hasselbladstiftelsen, Erna och Victor Hasselblad hade ett stort miljö- och naturintresse och satsningen att skapa en medvetenhet om människans påverkan på miljön redan i unga år är helt i deras anda."

 

Christina Backman invigningstalar

Öppnar fredag 29 oktober

Miniverseum är en ny värld för alla små och deras vuxna med premiär fredag den 29 oktober. Här ger Universeum de yngsta barnen sammanhang och förståelse för hållbarhet och värdet av biologisk mångfald.

Syftet är att introducera biologisk mångfald och hållbar utveckling för nästa generation medborgare, innovatörer och beslutsfattare. I en ny miljö och med roliga aktiviteter ska barnen och deras vuxna tillsammans få lära sig att ta hand om jorden och alla som bor på den.

För Universeums besökare innebär satsningen flera nyheter:

  • En helt ny upplevelse där Förtrollade skogen, Stora havet, Gröna staden tillsammans bildar en upplevelse där verklighet möter magi. I Världen bortom gör fantasifull digital visualisering och sensorteknik det möjligt att resa till och interagera med korallrevet och urskogen.
  • Ett program anpassat för målgruppen, med guidningar, aktiviteter och uppdragspåsar att låna som genomförs på egen hand.
  • En ny familjelounge med bord och stolar, micro för barnmat och amningsbås i direkt anslutning till Miniverseum på plan 0.Hasselblad Science

Hasselblad Science är Hasselbladstiftelsens naturvetenskapliga gren. Stiftelsens ändamål är att främja såväl fotografi som naturvetenskap. Inom Hasselblad Science delar Hasselbladstiftelsen ut forskningsanslag, donationer och stipendier. Inriktningen är satsning på större projekt av långsiktig strategisk betydelse och fokusområde är Västsverige. 

 

Om utvecklingen av Miniverseum

Miniverseum är utvecklat av en projektgrupp på Universeum tillsammans med ett externt vetenskapligt projektråd. I det sitter Anna-Maria Andersson, lärare och pedagogista på Yrgo, Niklas Pramling, professor i pedagogik på Göteborgs universitet, Allison Perrigo, föreståndare för Gothenburg Global Biodiversity Centre och Ulrika Palme, universitetslektor vid Miljösystemanalys på Chalmers. Projektet fortgår med utveckling av digitala upplevelser och utbud för förskolan.

 
Om Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.