2017-05-10 17:14Pressmeddelanden

Vårens fotostipendier utdelade

null

Helga Härenstam, Cecilia Grönberg och Hendrik Zeitler vinnare av fotobokstipendierna 

Elisabeth Molin är årets Victor-stipendiat

Hasselbladstiftelsen delar för första gången ut tre fotobokstipendier. Fotoboken är idag en viktig del av det fotografiska fältet. Målet med stipendierna är att stödja och bidra till att utveckla fotoboksutgivningen i Norden. Victor-stipendiet har delats ut sedan 2005 och består av 6 månaders ateljévistelse i New York.

Helga Härenstam

Helga Härenstam får stipendiet på SEK 50 000 som stöd till arbetet med boken I väntan på vad som komma skall. Titeln är ett citat ur ett fotoalbum som Helga Härenstam ärvde efter sin farmor som växte upp på en missionsstation i dåvarande brittiska kolonin Rhodesia i Afrika. Fyrtiosju fotografier saknades i albumet, och Härenstam reste nyligen till missionsstationen för att ta nya bilder som kompletterar de historiska fotografierna. Projektet blir en innovativ bildberättelse om både fotografi, familj och historia såväl som religion, kolonialism och rasism.

Cecilia Grönberg

Cecilia Grönberg får stipendiet på SEK 30 000 som stöd till arbetet med en publikation om bildgruppen Bildaktivisterna som grundades 1968 av fotograferna Tommy Tommie, Björn Myrman och Bengt O. Nordin. Gruppen förnyade inte bara det fotografiska mediet utan också kunskapen om bildernas bruk kring exempelvis distribution och utställningsformat. Mycket få arbeten har gjorts om Bildaktivisterna, och detta projekt – som är ett samarbete med Jonas (J) Magnusson och tidskriften OEI – blir en omfattande historisk undersökning av Bildaktivisterna genom intervjuer, fotografier och arkivmaterial.

Hendrik Zeitler

Hendrik Zeitler får stipendiet på SEK 20 000 som stöd till arbetet med boken Satelliter med fotografier tagna under natten i Hammarkullen, en förort till Göteborg. Zeitler har tidigare skapat olika fotografiska projekt i området, och i denna bok inkluderar han experiment med återfotograferinger, långtidsexponeringer och blixtljus i Hammarkullens skogar på natten. Boken förenar olika fotografiska genrer och är del av den utvidgade dokumentära traditionen med fotografer som Jens S Jensen som även han länge arbetade i samma förort.


Elisabeth Molin

Elisabeth Molin är årets Victor-stipendiat och får en 6-månaders ateljévistelse vid ISCP i New York med start i september 2017.

Hon kommer bl.a. fortsätta att utveckla sitt arbete med projektet COMFORT 7/32/00 som handlar om potentialen i urbana bilder och är ett unikt bidrag till genren gatufotografi.

Elisabeth Molin berättar: "COMFORT 7/32/00 är en intuitiv utforskning av den urbana stadensom ett utrymme bestående av skärningspunkter och sammankopplingar,där signaler och tecken ständigt flödar i förbindelse med varandra. Bilderna ochmitt utforskanderelaterar till föreställningar om entropi, organiska och mekaniska rytmer i staden och arkitekturens inverkan på kroppen. Jag kommer att använda tiden i New York för att fotografera i staden och ateljén för att experimentera med bildkombinationer genom installation och bokformat.”

Elisabeth Molin är dansk fotograf, utbildad vid Chelsea College of Art (BA) och Royal Collage of Art (MA) i London, och numera baserad i Köpenhamn. 


Om Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.

Kontaktperson

Jenny Blixt
Kommunikatör
Jenny Blixt