2016-05-18 09:57Pressmeddelanden

WATCHED! - fotoutställning om övervakning på Hasselblad Center

null

WATCHED!Surveillance, Art and PhotographyHasselblad Center 28 maj – 2 oktoberUtställningen Watched! Surveillance, Art and Photography speglar den samtida övervakningens komplexitet med särskild tonvikt på fotografi. Verken i utställningen är från de senaste tio åren och förmedlar olika förhållningssätt till övervakning: från teknologier använda av stater och myndigheter till den vardagliga övervakning som har blivit en självklar del av våra liv – inte minst i sociala medier.Da

WATCHED!

Surveillance, Art and Photography

Hasselblad Center 28 maj – 2 oktober

Utställningen Watched! Surveillance, Art and Photography speglar den samtida övervakningens komplexitet med särskild tonvikt på fotografi. Verken i utställningen är från de senaste tio åren och förmedlar olika förhållningssätt till övervakning: från teknologier använda av stater och myndigheter till den vardagliga övervakning som har blivit en självklar del av våra liv – inte minst i sociala medier.

Dagens övervakning begränsas inte till det visuella, men det är fortfarande nödvändigt att rikta blicken mot det fotografiska för att förstå hur övervakning fungerar. Som aldrig förr är tillvaron i sin helhet fotograferad och visualiserad, vilket ger upphov till nya frågor om frivillig och ofrivillig synlighet, men också om fotohistoriska frågor om att betrakta och bli betraktad.

Konstnärerna som deltar i utställningen approprierar bildmaterial och använder övervakningskameror, ansiktsigenkänning, Google Street View, ”lifelogging” och virtuell animering. De tillämpar också äldre metoder kopplade till spionerande, blottande och voyeurism. De utforskar frågor om säkerhet som används i argumentationen för ökad övervakning men där man samtidigt ofta bortser från den utsatthet, diskriminerande granskning och kriminalisering som blir följden. Åskådaren bjuds in att reflektera över hur vi kan leva i ett samhälle genomsyrat av en mängd övervakningssystem utan att bidra till den ojämlikhet som övervakningen producerar, och istället bli delaktiga i sätt att se som är både inkluderande och stärkande.

Watched! är del av ett forskningsprojekt om övervakning, konst och fotografi i Europa efter millennieskiftet, initierat av Louise Wolthers, forskningsansvarig på Hasselbladstiftelsen. Den tillhörande boken, utgiven av Verlag der Buchhandlung Walther König, omfattar verk av fyrtio konstnärer och fördjupande essäer om övervakning av ledande forskare på området.

Curatorer: Louise Wolthers, Dragana Vujanovic och Niclas Östlind

Utställningen och boken är samarbeten mellan Hasselbladstiftelsen, Akademin Valand, Kunsthal Aarhus, Galleri Image, ARoS och C/O Berlin.

Utställningen kommer att visas på Kunsthal Aarhus, 14 oktober–31 december 2016, varav urvalda verk visas på Galleri Image och ARoS i Aarhus, 14 oktober–18 december, 2016. Därefter turnerar utställningen vidare till C/O Berlin där den visas 17 februari–21 maj 2017.

Deltagande konstnärer

Meriç Algün Ringborg
Jason E. Bowman
James Bridle
Adam Broomberg & Oliver Chanarin
Tina Enghoff
Alberto Frigo
Mishka Henner
Marco Poloni
Ann-Sofi Sidén
Hito Steyerl


Program


Guidade visningar

Guidad visning av utställningen tillsammans med curatorerna och konstnärerna 28 maj kl 13
Söndagar kl 13 - Offentliga guidade visningar (sommaruppehåll 3 juli – 14 augusti)

Bokrelease

Presentation av boken Watched! på Konst-ig, Åsögatan 124, Stockholm, 24 augusti kl 18

Konstnärssamtal och filmvisningar

På Akademin Valand, Göteborg 12–16 september
Mer information publiceras löpande på Hasselbladstiftelsens och Akademin Valands hemsida.

#watched
#hasselbladfoundation

OM HASSELBLADSTIFTELSEN

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen.

Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.


Om Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.

Kontaktperson

Jenny Blixt
Kommunikatör
Jenny Blixt