2015-10-02 11:21Pressmeddelanden

Wolfgang Tillmans 2015 års Hasselbladpristagare

null

WOLFGANG TILLMANS – 2015 ÅRS HASSELBLADPRISTAGARE

Den tyske konstnären Wolfgang Tillmans kommer till Göteborg den 30 november för att ta emot Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi. Priset består av 1 miljon kronor.

Den 1 december arrangerar Hasselbladstiftelsen ett symposium i Wolfgang Tillmans ära, med föreläsningar av Tom Holert, konstvetare och kritiker; Melanie Vandenbrouck, curator och Marek Kukula, astronom, båda från Royal Observatory, Royal Museums Greenwich; samt ett konstnärssamtal med Wolfgang Tillmans. Samma dag öppnar en utställning med pristagarens verk i Hasselblad Center. I utställningen visas bland annat serien truth study center och ett nytt, storskaligt videoverk.

Stiftelsens motivering till valet av Wolfgang Tillmans som 2015 års pristagare:

Wolfgang Tillmans har etablerat sig som en av de mest originella och nyskapande konstnärerna i sin generation och driver ständigt det fotografiska mediet i nya riktningar. Hans praktik har sedan 1990-talet omfattat frågor av angelägen politisk och social vikt, som både direkt och indirekt speglat den fotografiska bildens kraft att kritiskt engagera sig i världen omkring oss. Därtill har Tillmans förändrat förståelsen av fotografiska utställningar genom sina djärva och originella installationer, som leker med skala, format, inramning och presentation, för att skapa fördjupande upplevelser som har inspirerat efterföljande generationer av konstnärer.

”Wolfgang Tillmans både följer och utvecklar den tradition av socialt engagerat fotografi som kännetecknar många tidigare Hasselbladpristagare. Det som gör Tillmans konstnärskap unikt är de många lager av verkligheter och perspektiv på världen, som han observerar i allt från de enklaste, vardagliga händelserna, till dramatiska samhällsförändringar på global skala.”, säger Hasselbladstiftelsens curatorer Dragana Vujanovic och Louise Wolthers.

I samband med Hasselbladpriset publiceras en bok om Wolfgang Tillmans arbeten, formgiven av konstnären, med en nyskriven essä av Tom McDonough och utgiven avförlaget Walther König. Under vernissagekvällen kommer Wolfgang Tillmans vara tillgänglig för signering av boken.

Curatorer: Dragana Vujanovic och Louise Wolthers

Stiftelsens årliga internationella pris för en framstående fotografisk gärning, som 2015 tilldelas Wolfgang Tillmans, är ett av världens mest betydelsefulla fotografiska pris och delades första gången ut 1980, till Lennart Nilsson.

Bild: truth study center, 2007 (table 8)
© Wolfgang Tillmans Courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne


Om Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 efter Erna och Victor Hasselblads testamente. Paret Hasselblad grundade företaget Victor Hasselblad AB och 1969 uppmärksammades Hasselbladskameran över hela världen då den användes för att dokumentera den första månlandningen. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Målet uppnås genom utdelandet av naturvetenskapliga och fotografiska stipendier, inte minst Hasselbladpriset; fotografisk forskning och utställningarna på Hasselblad Center.

Kontaktperson

Jenny Blixt
Kommunikatör
Jenny Blixt